Dolfijne Energetica

Wat zijn Dolfijn Energetica?

Dit zijn energetische remedies op basis van bronwater met brandewijn. Het bronwater fungeert als informatiedrager (brandewijn is ter conservering).
Welke informatie is dan in het water is opgeslagen?
Dat is het wezen (of frequentie/trilling) van de wilde dolfijnen uit de Rode Zee. Zoals zij leven en wie zij zijn, dat drukken zij uit met hun wezen.

Om contact en verbinding met dolfijnen te ervaren is het niet meer nodig om in direct fysiek contact met ze te zijn. Als je werkt met de remedies kom je spelenderwijs in verbinding met de frequenties van het dolfijnenbewustzijn.

Algemene beschrijving Serie 1

energetica1Het doel van deze serie dolfijn energetica (13 flesjes à 10cc) is om de mensen weer bij hun gevoel te brengen. De middelen werkend openend en helpen ondersteunend op chakra niveau of het niveau van de ziel. Daar waar gevoel en denken niet in harmonie is ondersteunen ze door middel van fijne lichttrillingen om op een hele liefdevolle manier inzicht te geven waar de blokkade ontstaan is.
De middelen openen laag voor laag de chakra's die zeven lagen dik zijn en helpen de mensen met hun ontwikkeling. Doordat de geblokkeerde chakra's weer openen kan de levensenergie makkelijker stromen. (Dit werkt dan door op het geestelijke vlak waar de serie 2 op werkt). De energie van Serie 1 werkt door tot op fysiek niveau.

Algemene beschrijving Serie 2

Geheel vanzelfsprekend ontstond Serie 2 - voortkomend uit de eerste serie.
Deze serie Asberg Dolfijn Energetica® (13 flesjes à 10cc) hebben een hele diepe en krachtige werking. Ze hebben hele hoge energetische lichttrillingen in zich en werken op de diepere lagen van de chakra's alsmede op het energiesysteem (wat in de Traditionele Chinese Geneeskunde de meridianen worden genoemd).
Daar waar de Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 de chakra's opent, kunnen met Serie 2 blokkades die soms diep in het onderbewuste zijn opgesloten, naar de oppervlakte worden gehaald.
Ze zijn een steun om karmische blokkades zoals familiekarma, maar ook eigen karma uit dit leven of vorige levens bewust te worden. Ze dringen diep door tot op het DNA niveau daar waar de karmische patronen zijn opgeslagen los te maken zodat het karma opgelost kan worden.

Algemene beschrijving Serie 3

De ziel die vanuit het Christusbewustzijn (of eenheidsbewustzijn) wil werken heeft soms een hele weg te gaan. Voor hen is Serie 3 (13 flesjes à 10cc) dan ook een hele ondersteuning om datgene waar de ziel voor gekozen heeft uit te werken.
Deze Serie 3 werkt in het bijzonder op het fysieke lichaam en heeft een hoge energietrilling in zich die doorwerkt tot in de hoogste auralichamen. Blokkades die zich uiten in de stof en die soms afkomstig zijn uit vorige levens kunnen bewust worden en geheeld.
Dan kan de emotie zich uitkristalliseren en de energie vrij gaan stromen. Serie 3 transformeert tevens alle blokkades die door het ego zijn gelegd en transformeert het ego naar het Christusbewustzijn. Dit is handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde en het volledig in balans zijn met lichaam geest en ziel. De ziel kan zich nu gaan uitdrukken op Aarde en de ware taak: licht en liefde brengen uitvoeren zodat een ieder naar een hoger plan gebracht wordt.

Behandelingen

De energetica worden ingezet bij alle soorten van heling, massage en therapie en kunnen worden gecombineerd met homeopathie, fytotherapie en de orthomoleculaire geneeskunde.