Paragnostisch consult

Reading

Tijdens een paragnostisch consult krijg je van mij een zogenaamde reading. Dat betekent dat ik via helderziende - en wetende waarnemingen en met behulp van mijn gidsen jouw energieveld aftast. Ik merk dan van alles op en vertel je wat ik zie en hoor en aan gechannelde informatie van mijn gidsen doorkrijg. Het kan gaan om blokkades of emotionele of mentale ballast die je met je meedraagt. Zonodig haal ik blokkades weg of voeg energie toe.

Tijdens een paragnostisch consult kan ik aan de hand van een foto of voorwerp een reading geven. (vragen beantwoorden)

Voorwerp

Je geeft me een voorwerp of schrijft de naam op een briefje. Dan tune ik op de betreffende persoon in en vertel wat er bij me bovenkomt aan informatie. Bijvoorbeeld als je wat wilt weten over je kinderen, ouders of echtgeno(o)t(e) en je wilt graag weten hoe er mee om te gaan en hoe je ze kunt helpen. Een overleden persoon waar je wat van wilt weten of wat aan wilt vragen roep ik op om bij mij te verschijnen.