Algemene Voorwaarden van de Praktijk Healing Dolphins

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van de praktijk Healing-Dolphins. Met het aangaan van een behandeling, sessie,of andere dienst van mijn praktijk gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Waar in de tekst behandeling/sessie staat vermeld , geldt dit tevens voor alle andere diensten van de praktijk.

  1. Een behandeling/sessie is alleen op afspraak mogelijk.
  2. De actuele kosten voor een behandeling/sessie staan vermeld op healing-dolphins.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.
  3. Betaling dient u na iedere behandeling/sessie contant te voldoen. De factuur krijgt u per e-mail nagezonden indien gewenst. Indien vooraf is overeengekomen dat er op rekening betaald wordt, dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
  4. Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de kosten van de sessie in rekening te brengen.
  5. De diensten die ik vanuit mijn praktijk geef, zijn bedoeld voor zelfrealisatie. De verschillende onderdelen o.a. Healing, Reading, coaching en cursussen hebben als doel inzicht en bewustwording te geven in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik zal u naar beste inzicht en vermogen begeleiden. U zult op een integere en zinvolle manier bij gestaan worden in uw persoonlijk proces, waarbij ik gebruik maak van mijn kennis. In overleg bepalen wij de behandelwijze. Als ik het idee heb dat ik u niet verder kan helpen, zal ik u aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van medische kwesties zal ik u altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.
  6. Een behandeling /sessie kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Ik zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een regulieren arts of psycholoog. Een behandeling kan echter wel een aanvulling zijn . U dienst dit altijd te bespreken met de behandelend arts of psycholoog.
  7. De behandelingen/sessies geven geen garantie voor verbetering. u neemt deel aan een behandeling/sessie op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan Healing. Reading, Coaching of cursus of iedere andere activiteit van Praktijk Healing-Dolphins, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds. Het Nederlands recht is dan van toepassing.
  8. De aansprakelijkheid van Praktijk Healing-Dolphins, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandelsessie.
  9. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichtingen.

 

Praktijk Healing-Dolphins     Geenestraat 125     6031VP     Nederweert

06 42 72 83 33     diana@healing-dolphins.nl     www.healing-dolphins.nl